Om vår filosofi og forretningsidé

Fibreworks Consulting AS ønsker å bidra til at kundene oppnår sine forretningsmål ved å realisere pålitelige, driftsikre og virksomhetsoptimaliserte programvarebaserte løsninger. Denne målsetningen akter vi å nå gjennom å etablere og odle et fagmiljø hvor vi framfor å bekjenne oss til et standardisert sett av verktøy og metoder, søker å vektlegge fagfolkenes individuelle ferdigheter og kvalifikasjoner. 


”Death of The Programmer” er betegnelsen på en besnærende og stadig tilbakevendende visjon som helt siden programvareutviklingens spede barndom har vært prediket av mer eller mindre framsynte eksperter fra næringsliv så vel som akademia.

Markedskommunikasjonen fra konsulentselskaper såvel som leverandører av mellomvare og utviklingsverktøy kan synes å gjenspeile et rådende paradigme som bekjenner seg til dette postulatet, og det er kanskje betimelig å spørre seg hvorvidt profetien endelig er i ferd med å gå i oppfyllelse? Når leverandører av utviklings-og mellomvareverktøy med jevne mellomrom introduserer oss for nyvinninger i produktporteføljen lar vi oss besnære og inspirere av påstander om hvor uendelig langt utviklingen er kommet når det gjelder å abstrahere og automatisere avanserte oppgaver ved at standardiserte tjenester og funksjoner leveres prefabrikert og innebygget i verktøyet, plattformen eller rammeverket – kjært barn har som kjent gjerne mange navn.

Leser man faglitteratur og publikasjoner med betraktninger over emnet ledelse og gjennomføringsmetodikk i utviklingsprosjekter kan en få inntrykk av at anvendelsen av formalisert metodikk i seg selv er saliggjørende, og at valg av en anerkjent og gjerne verktøystøttet metode for gjennomføringen representerer den mest sentrale forutsetningen for et vellykket prosjekt. Dette Inntrykket forsterkes ved at konsulentselskapenes egne presentasjoner gjerne tenderer mot at leveransedyktigheten først og fremst legitimeres ved å referere til kvalitetssystemet og/eller preferert gjenommføringsmetodikk, snarere enn å fokusere på konsulentenes/utviklernes individuelle ferdigheter og erfaring.

I Fibreworks AS erkjenner vi imidlertid at det tross alt er medarbeiderne selv som i kraft kunnskaper, erfaringsmessig ballast og genuin interesse for faget representer den bærende kraft i et hvert utviklingsprosjekt, langt på vei uavhengig av hvilken utviklingsplattform eller gjennomføringsmetodikk som til en hver tid er markedsrådende. 

Når vi ikke gjør noe stort nummer av at vi benytter oss av smidige metoder eller praktiserer prinsippene for modelldreven utvikling og arkitektur –for det gjør vi nemlig -, skyldes dette simpelthen at vi har som målsetting å tilby markedet det ypperste innen teknisk kompetanse og i så henseende rangerer fagfolkenes individuelle kvalifikasjoner høyere enn formalisert metodikk og standardiserte verktøy. Hos Fibreworks Consulting AS lever programmereren fremdeles i beste velgående.