Senior rådgiver/systemutvikler

For å møte kapasitetsbehovet i pågående prosjekter såvel som prosjekter under etablering i inn- og utland søker vi nye medarbeidere med seniorprofil og dokumentert erfaring fra systemdesign, objektorienterte verktøy/programmeringsspråk og smidig utviklingsmetodikk. Du vil i tillegg til å medvirke i rådgivnings-, implementerings- og oppfølgingsarbeide i kundeprosjekter, bistå i produktutvikling og kvalitetsarbeide internt. Du er proaktiv,pragmatisk og initiativrik, har utpreget evne tilå arbeide selvstendig og motiveres av mulighetene som preger virksomheten i et ungt selskap i rivende utvikling.
 
Nøkkelkvalifikasjoner:
 
o   Minumum 3-5 års relevant arbeidserfaring
o   Inngående kjennskap til .NET og Microsoft SQL Server
o   Erfaring med smidig utviklingsmetodikk og modelldrevet utvikling/analyse
o   Erfaring fra design/utvikling av integrasjons- og e-handelsløsninge, samt inngående kjennskap til standarder som benyttes for elektronisk dokument, som XML og EDIFACT.

Tiltredelse: Snarest
 
Kontaktperson ifm. utlysningen er Trond A.S.Andersen, mob.tlf. 908 47 456. Kortfattet søknad m/CV, merket ”Senior rådgiver/systemutvikler” sendes This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.